Hänt på böggda

Nu när det tillsätts konsulter för att lägga ner skolorna.

Ett svenskt o ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Bägge manskapen tränade länge och då dagen för kapprodden kom, var båda lagen i absolut  toppform.
Men japanerna vann med 1 km. Efter nederlaget var moralen i botten i det svenska laget. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.
Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att, japanerna hade 7 man att ro och en man att styra, medan svenskarna hade 1 man att ro och 7 som styrde. I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på en avsevärd handlingskraft.
Man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det svenska laget. Experterna kom efter flera månaders arbete  fram till att, det var för många som styrde och för få som rodde. Mot bakgrunden av experternas rapport, genomfördes omedelbar förändring i lagstrukturen. Nu hade man 4 styrmän, 2 överstyrmän, 1 styrledare och 1 roddare.
Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar. Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.  Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation. Men betalade dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för det stora arbete de lagt ned. Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog slutsatsen att, man valt rätt taktik och att motivationen också var god. Att det måste vara materialet som måste förbättras. Idag är det svenska bolaget ifärd med att utveckla en ny båt.

Vet ni om att privatpersoner och föreningar kan lämna ett medborgarförslag till kommunen?
Det kan vara ett förslag på en förbättring, förändring eller något nytt. Förslaget väcks i kommunfullmäktige.
Här hittar du mer om detta!


Uthyrning av bord & stolar

Skall du ha fest och mycket gäster?
Då kan du hyra bord & stolar till ett mycket rimligt pris genom Byalaget. Tag kontakt med någon av nedanstående personer.

Hyra betalas till
Bankgiro 5463-8606
eller
Swish 123 618 88 74

Ansvariga uthyrare:

Bengt Josefsson
Tel. 073-0546142


Sixten Bengtsson
Tel. 070-5832441


Antal tillgängliga bord: 19 (30:-/bord)
Antal tillgängliga stolar: 90 (5:- stol)


  • Start
  • Byalaget
  • Spegeln
  • Föreningar
  • Företag
  • Arkiv
  • Kontakt
  • Media
  • Om

 

Viktig information till alla besökare av denna sida!
All uppdatering av denna sida har from. 2017-06-17 upphört.

Ny webadress för Holsljunga Byalag är numera

http://www.holsljunga.se

Lägg in denna adress som bokmärke för Holsljunga Byalags hemsida
www.holsljunga.com kommer att på sikt att avvecklas och därmed alla mailadresser tillhörande .com domänen. Nya mailadresser är skapade för .se domänen. Detta betyder att istället för .com så skriver du istället .se som domän. I övrigt är alla adresser samma.

byalaget@holsljunga.se
spegeln@holsljunga.se
webmaster@holsljunga.se

Grannsamverkan
- för ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet
Den 6 april höll kommunpolisen och folkhälsostrateg en informationsträff i Holsljunga för att prata om Grannsamverkan och vad det arbetet innebär. Utifrån uppstartsträffen fanns det efterfrågan om att starta ytterligare Grannsamverkan i Holsljunga. Klisterlappar och skyltar kommer sättas upp för att uppmärksamma att det finns Grannsamverkan i området.

 

Kontaktperson är Sandra Turgren som nås via e-post: sturgren77@gmail.com
Vill ni gå med i Grannsamverkan lämna era kontaktuppgifter till Sandra. Kontaktpersonen kommer vara länken till Kommun/polis och som sprider information vidare till er. Tanken är att ni sedan skapar en kontaktgrupp där ni kan delge varandra tips.
För frågor om Grannsamverkan, kontakta:
Elin Björsell
Folkhälsostrateg
elin.bjorsell@svenljunga.se eller telefon: 0325-183 15

B E R T A S CAMPING - Holsljungas sköna rastplats

Sedan ungefär ett halvår tillbaka är skötseln av rastplatsen utmed väg 154 under Holsljunga Byalag. Det innebär att vi under lågsäsongen ser till rastplatsen en gång per dag, medan vi under högsäsongen är där två gånger per dag.  Vi ser då till att det är rent och snyggt inne på toaletterna och utanför.  Allt vi behöver finns på plats, så det är lite av vår tid vi avsätter.   Vid en träff med NCC v.6 fick vi kännedom om att Danfo har varit och gjort en oanmäld besiktning av toaletterna och Holsljunga rastplats fick högsta betyg på alla punkter som en av ett fåtal rastplatser.
Detta är oerhört glädjande och nu hoppas vi på att även DU vill vara med och sköta om rastplatsen så att vi kan fortsätta att hålla denna höga standard som lockar så oerhört många förbipasserande bilister att stanna till för en bensträckare.

Tänk på att det är en bra inkomst för byn! Ta kontakt med Byalaget genom att ringa eller maila Bengt Josefsson, alternativt maila byalagets styrelse.
Intresserad? byalaget@holsljunga.com eller bengt.josef@icloud.com
Du kan även ringa Bengt Josefsson, 0730-546142
 
Trivselbygden Holsljunga Fiber Holsljunga Fiskevårdsförening
Överlida Byalag Ultralätt vinterflyg
Högvads Företagarförening Pyttebanan Trivselbygdens Utveckling AB
Om Holsljunga Byalag


Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalagets målsättning är, att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete, boende och service samt att värna bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.
Byalagets medlemmar är de personer som bor inom orten. Årsmöte hålls årligen innan 1:a kvartalets utgång. På årsmötet väljs bl.a. styrelsen liksom ordförande, revisorer och arbetsgrupper. Byalaget i Holsljunga har funnits i 35 år.

Ledningsgruppen
Styrelsen, som består av 7 ordinarie ledamöter och utgör arbetsgruppen för ledning, administration, kontakter med kommunen m.m. Ledningsgruppen träffas 4-5 gånger per år och har kontakt oftare via Internet. Styrelsens protokoll kan läsas av allmänheten på hemsidan.

Information från Byalaget
Byalaget arbetar med lokal information genom byalagets egen kvartalstidskrift Spegeln och Hemsidan/Bygdeportalen www.holsljunga.com

Funktioner i Byalaget

Valberedning
2 förtroendevalda sitter med i valberedningen

Revisorer för byalaget
Två revisorer finns i Byalaget + en revisorsuppleant

Övriga arbetsgrupper
Spegelredaktion
Duktiga skribenter och layout kunniga ansvarar för att Byalagets tidning Spegeln.

Fest och förplägnadkommitté
Ansvarar för att Valborgsmässofirandet blir traditionsenligt

Äldre och dagledig komitté
Kaffeservering vid luciahögtid i Holsljunga skola

Idrottshallskomitté
Samordnar idrottshallens aktiviteter och uthyrning.

Lövsta rastplats medarbetare
Byalaget verkar för att rastplatsen Lövsta skall som nu skötas av byalaget och av frivilliga.

Värdinnor
Hälsar nyinflyttade välkomna till Holsljunga

Styrelse


Holsljunga Byalag styrelsemedlemmar 2016


Vakant
Sandra Bengtsson
Ann-Margreth Karlsson
Melinda Gunnarsson
Sixten Bengtsson
Susanne Johansson
Bengt Josefsson
Roger Abrahamsson
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Postadress till Byalaget

c/o Sandra Bengtsson
Solbyvägen 15
514 93 Ambjörnarp
Epostadress till Byalaget

byalaget@holsljunga.com
Protokoll
År Styrelsemöte       Årsmöte
                       
2016 0202 0229 0329               0313
2015 0114 0217 0301 0622 0708 0817 0923 1014 1104 1125 0301
2014 0129 0304 0423 0602 0819 0924 1105       0303
2013 0116 0219 0320 0416 0528 0911 1016 1112 1218   0303
2012 0124 0403 0529 0814 1002 1106       0311
2011 0119 0329 0622 0823 1122       0320
2010 0126 0414 0511 0824 1019       0314
2009 0119 0331 0818 1027         0315
2008 0120 0409 0513 1028         0316
2007 0128 0329 0531 0916 1124       0325
2006 0122 0406 0607 1008 1126        
2005 0417 0619 0918 1113            
Föreningsrådsmöte       Övriga möten
          Extra årsmöte 2014  
2011 04-06         Allsång 2013    
2010 03-24                  
2009 04-02                  
2008 04-21 10-22                
2007 04-17 09-25                
2006 03-28 10-17                
2005 09-18                  
Visioner och mål
Holsljungas Utvecklingsplan / Byalagets Mål och Visioner 2009 (Reviderad 2013)

Sysselsättning och Företagande
Byalaget vill verka för ett utökat boende i Holsljunga och vill att fler strandnära tomter tas fram - både kommunala och privata. Skall vi få fler att våga bygga måste det finnas unika lägen annars blir den ekonomiska risken för stor.
Vi vill hjälpa fler företag att etablera sig och använda de industritomter som finns förberedda.
Ett industrihotell bör byggas för att underlätta för mindre företag att snabbt få igång en verksamhet. De behöver då inte själva bygga eller som idag flytta från Holsljunga till andra lediga lokaler.
En viktig faktor är att kommunikationer, data-teleteknik samt elförsörjning fungerar tryggt. Möjlighet måste finnas till att arbeta hemifrån samt för studerande att bo kvar hemma trots resor.

Boende och service
Byalaget strävar efter att behålla och helst även utöka ortens olika servicegivare. Idag finns lantbrevbärare, livsmedelsbutik, god hemtjänst, skola, fritids,dagis, bilverkstad, idrottshall, vandrarhem resp kaféverksamhet, camping med stuguthyrning mm.
Vi vill verka för att inga hus eller lägenheter skall stå tomma. Vår välkomstgrupp ser till att alla nyinflyttade får en present samt information om vår by.

Trafik
Byalaget verkar för god trafiksäkerhet i Holsljunga med omnejd. Vi behöver bättre bussförbindelser över kommungränserna ex mot Borås, Göteborg, Varberg, Falkenberg dit man skall kunna åka kollektivt till arbete och studier. Angeläget att bygga ut gång- och cykelvägar och se över hastigheterna för att öka säkerheten för våra barn m fl.

Miljö/Energi
Byalaget arbetar aktivt med att försköna omgivningarna. Särskild vikt läggs vid Näset och vid genomfarterna. Vi vill på detta sätt locka fler till vår by och även behålla alla som bor här.
Byalaget anser att miljöfrågor är mycket viktiga och där kommer kollektivtrafik samt en fungerade lokal taxi för äldre- och sjukresor att behöva utvecklas.

Föreningar/Demokrati
Det är viktigt att alla trivs och känner sig delaktiga i byn. Vi vill stödja små som stora föreningar genom ekonomiskt bidrag, praktiskt deltagande eller som språkrör. Extra viktigt är att få ungdomarna engagerade .
Det måste bli enklare för kommunens alla föreningar att söka bidrag/stöd hos kommunen till investeringar ex reparationer av byggnader, inköp av nya maskiner eller skötsel av planer.
Kortare beslutsvägar och bättre info om vad som gäller behövs i framtiden.
Vi samverkar med andra Byalag via Trivselbygden, där 10 Byalag tillsammans ger ut Trivselbygdens Tidning 1 gång per år (början av Juni). Där finns information om våra byar och annonser från lokala näringsidkare.
Vi samarbetar även om andra saker och träffas regelbundet.

Kultur/Fritid
Vi har idag idrottshall med bla Spinning & Box, Camping med stugor, rikt fritidsfiske, motionsspår, dansbana, fotbollsplan, hembygdsstuga samt en aktiv kyrka mm.
Byalaget vill verka för en ökad bygdegemenskap genom olika evenemang ex Valborgsmässofirande samt medverkan vid Tomtepromenad mm. Vi samverkar med andra föreningar vid musikevenemang eller kulturella evenemang. Vi vill ständigt utveckla vår hemsida samt behålla och utveckla vår bytidning Spegeln, vilken ges ut 2 gånger per år.

Turism/Natur/Rekreation
Byalaget vill verka för ökad turism .Vandrarhem, Camping, Stranden m grönområden samt Näset prioriteras som turistattraktioner.
Andra värdefulla miljöer är Gräne Gruva, Hembygdsstugan och Banvallen
Vi tror att det går att utveckla turismen där paket ihop med Camping/Vandrarhem kan ordnas.
Exempel är Fiske, Vandringar i skog /natur, Träningsläger för olika idrotter med hallen som bas, kurser i målning mm.
Det är viktigt att lyfta fram Holsljunga i en broschyr ”Holsljunga”, vilket gjorts för att visa vår vackra by och vad som finns här. Denna ligger utlagd på många ställen i vår omgivning och finns även på vår hemsida.

Centralorten/Service i kommunen
Det är viktigt att god service behålls i kommunen. Skolor, tandläkare, äldreboende, bibliotek och livsmedelsaffärer mm måste finnas både i centralorten och på andra orter i kommunen.
Särskilt angeläget är att vårdcentralen i centralorten fungerar väl med varaktig, stabil och kompetent personal. Det måste vara attraktivt att jobba som läkare i Svenljunga kommun.
Många kommunala funktioner går att dela med närliggande kommuner för att minska kostnaderna och därmed frigöra medel till skola, vård och omsorg .


Holsljunga Byalag september 2009 (Reviderad 2013)

Övriga visioner & mål

Övriga mål och uppgifter för Byalaget:


• Ständigt utveckla och verka för att hemsidan är aktuell

• Behålla och utveckla Spegeln som ett informationsblad för byns invånare och turister.

• Verka för att människor vill flytta till Holsljunga eller att ha möjlighet att bo kvar trots avstånd till arbeten eller studier som oftast finns på annan ort.

• Samverka med andra byalag. Exempel på detta är ”Trivselbygden” där Holsjunga är en av 10 byalag som samverkar och träffas regelbundet. Trivselbygdens tidning delas ut 1 gång per år och det sker vanligen i maj/juni. Där kan man finna information om de tio byarna och annonser från lokala näringsidkare.

• Verka för att familjer trivs och känner sig delaktiga i byn.

• Byalaget har en önskan att banvallen skall i framtiden kunna bli en cykel och gångled både norrut och söderut. En ökad kommunikation mellan byarna är av stor vikt.

• Verka för att barn och ungdomar trivs i samhället och känner sig delaktiga. Där önskvärd utveckling vore att det startade ett ungdomsråd som kan driva ungdomsfrågor.
Byalagets stadgar
Klicka här för att ladda hem Holsljunga Byalags stadgar som en PDF-fil

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Holsljunga Byalag, föreningen har sitt säte i Svenljunga kommun.

§2 Medlemskap
Byalagets medlemmar är alla som som är mantalsskrivna i Holsljunga församling. Medlemskapet är gratis.

§3 Föreningens ändamål
Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalaget är politiskt och religiöst obundet. Byalagets målsättning är att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete, boende och service. Föreningen strävar också efter att värna om bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.

§4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är första januari till 31 december.

§5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under första kvartalet, kallelse skall utannonseras senast 14 dagar innan. Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Extra årsmöte skall hållas om mer än en tredjedel av medlemmarna eller ett majoritetsbeslut i styrelsen begär det. Vid extra årsmöte skall endast de frågor som upptas på kallelsen behandlas.

Vid årsmötet skall följande ingå i dagordningen:
§1 Årsmötets öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Val av två justerare för mötet
§6 Godkännande av kallelsen till mötet
§7 Föredragning av det gångna årets verksamhetsberättelse
§8 Föredragning av det gångna årets ekonomiska verksamhet
§9 Föredragning av revisionsberättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
§11 Val av styrelse för det kommande året:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Minst två ledamöter
Minst en Suppleant
§12 Val av firmatecknare
§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§14 Val av valberedning, två personer varav en sammankallande
§15 Val av kommittéer
§16 Styrelsens förslag och framställningar
§17 Inkomna motioner och övriga frågor
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december före årsmöte
Årsmötet tillsätter kommittéer för att arbeta med specifika uppgifter under året. Kommittéerna arbetar självständigt med stöd av styrelsen vid behov. En kommittés uppdrag kan vara av tillfällig eller permanent karaktär.

§7 Riktlinjer för styrelsens arbete
• Styrelsen utgör arbetsgruppen för ledning, administration, myndighetskontakter mm.
• Om ingen ordförande kan väljas på årsmötet leds föreningen av styrelsen som fördelar
arbetsuppgifterna på bästa sätt.
• Styrelsen har minst fyra protokollförda möten per år
• Varje styrelsemedlem kan kalla till styrelsemöte vid behov
• Skriftlig kallelse skickas ut innan varje möte
• För att beslut skall kunna fattas på styrelsemöte måste minst hälften av ledamöterna vara
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
• Protokoll från styrelsemöten publiceras på Byalagets hemsida efter justering
• Styrelsemedlem som önskar avsäga sig sin post för kommande år skall göra detta senast
den 31 december

§8 Ordförandens befogenheter
Ordförande får själv besluta om mindre utgifter som denne anser det vara till gagn för byn och föreningen. Exempelvis blommor eller mindre gåvor. Utgifter större än 500 kr kräver styrelsebeslut.

§9 Föreningens tillgångar
Föreningen skall inte förvalta fastigheter eller större materiella ting. Endast föremål av mindre värde som behövs för föreningens löpande verksamhet skall finnas i dess ägo.

§10 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs årsmötesbeslut med minst två tredjedels majoritet, varvid ändringen genast äger giltighet. Förslag till ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december för att kunna tas upp på kommande årsmöte.

§11 Upplösning av föreningen
För upplösning av Holsljunga Byalag krävs beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara utlyst som ordinarie. Efter att obetalda skulder gäldats skall föreningens återstående tillgångar överlämnas till arkiv eller organisation som beslutas innan upplösande.


Här hittar du Spegelns annonspriser

Annonspriserna gäller tills vidare.
En storleksmall för annonser hittar du här.

Helsida 900:-
Halvsida 500:-
1/3 sida 400:-
1/4 sida 300:-
1/6 sida 200:-
1/12 sida 150:-


Här kan du läsa Spegeln på nätet och med samma innehåll som
pappersutgåvan, men anpassad för att läsas i en dator nära dig!

Du som har Android och saknar stöd för Flash, klicka på Acrobat ikonen för att läsa!

Utgivningsår Vinternummer Sommarnummer
     
2017 Manusstopp 30 april
2016 Nummer 98 Nummer 97
2015 Nummer 96 Nummer 95
2014 Nummer 94 Nummer 93
2013 Nummer 92 Nummer 91
2012 Nummer 90 Nummer 89
2011 Nummer 88 Nummer 87
2010 Nummer 86 Nummer 85
2009 Nummer 84 Nummer 83
2008 Nummer 82 Nummer 81
2007 Nummer 80 Nummer 79
2006 Nummer 78 Nummer 77
2005 Nummer 76 Nummer 75
2004 Nummer 74 Nummer 73
     

Information om annonsering i Spegeln hittar du här!
Annonspriser hittar du överst på denna sida

Äldre nummer av Spegeln kan du hitta här !


Välkommen att skicka material till Spegeln ! Det du ska tänka på är, att alltid skicka text och bilder som separata filer. Tack för ditt samarbete !

spegeln@holsljunga.com    Alla rättigheter förbehållna Holsljunga Byalag

Föreningar & Intresseorganisationer i Holsljunga

Adresser och kontaktpersoner 2016. Ändringar skickar du till webmaster@holsljunga.com
(För riktigheten i dessa uppgifter ansvarar resp. förening)

Holsljunga Byalag
byalaget@holsljunga.com

c/o Sandra Bengtsson
Solbyvägen 15
51493 AMBJÖRNARP
Holsljunga 4H
www.4h.se/holsljunga
holsljunga@4h.se
Holsljunga IF
log032533487@telia.com

Göran Svensson
Sjövägen 5
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. bostad: 0325-33487
Tel. mobil: 070-350 5810
Holsljunga Hembygdsförening/ Gräne gruva
inger.lindberg.hedin@gmail.com

Inger Lindberg
Nygården
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. bostad: 0325-33310
Tel. mobil: 070-663 3381
Föreningen Holsljungahemmet UPA

Anders Bergsten
Tel. mobil: 0702544208
Högvads BK
www.hogvadsbk.se
styrelsen@hogvadsbk.se

Henrik Johansson
Tel. mobil: 076-821 2065
Holsljunga skola/Förskola FöräFöräldraförening

Sandra Turgren
Genvägen 5
51264 HOLSLJUNGA
Tel. mobil: 070-3305666
Holsljunga LRF
ann.margreth.karlsson@gmail.com

Erik Liljerup
Stommen
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. mobil: 070-315 8440
Holsljunga kyrkoråd


Kontaktperson saknas
Holsljunga fiskevårdsområde
holsljungafvo@holsljunga.com

Anders Johansson
Sjögården
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. bostad:: 0325-33322
Tel. mobil: 070-5233324
Holsljunga Fiber
info@holsljungafiber.se

c/o Margaretha Karlsson
Hökaberg Källebacken
51264 Holsljunga
Kinds MotorVeteraner
info@kimv.se

c/o Thomas Persson
Skogsborgsvägen 3
512 63 ÖSTRA FRÖLUNDA
Holsljunga skytteförening
/Ungdomsskytteförening

petkar@telia.com

Peter Karlsson
Sjövägen 8
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. bostad: 0325-33464
Holsljunga kyrkliga syförening
bjansered@telia.com

Gunbritt Axelsson
Bjänsered
512 64 HOLSLJUNGA
Tel. bostad: 0320-56026
Holsljunga Byahus Tallhaga Ideell förening

Kontaktperson saknas
     

Företagregister över företag verksamma i Holsljunga

Klicka på företagsnamnet för att komma till resp. hemsida

Datapax 0325-33380  
designbrenner 0325-33316 designbrenner@telia.com
Bofast AB
0345-40840 info@bofast.se
EL Stommensgård 0325-33008 erik.liljerup@telia.com
FJ DIKA 070-6952622 frank@fjdika.se
Gräne affär & fritidscenter Gold City 0325-32666 info@goldcity.se
Holsjunga Bilservice AB, MECA
0325-33303 info@holsljungabilserviceab.se
Holsljunga Rör AB 070-5333054 0325-33305  
Holsljunga Camping 0325-33453 conzitta@hotmail.com
Holsljunga Fastighets AB 070-5790641 ramnas49@telia.com
Lenas Kost & Träning 070-5433487 info@lenaskostochtraning.se
Ljungs skogsbearbetning
Gösta Karlsson AB
070-6814601 ljungsskogsbearbetning@telia.com
Oveda Teknik AB 0325-33000 ove@ovedateknik.se
Sahlins Sweden AB 0320-209330 info@sahlins.com
Sjögårdens Jord & Skog HB 070-3805733 filip.soderlind@gmail.com
Snickeri AB Special
0325-33020
goran@snickerispecial.se
Svenbo AB 0325-619090 info@svenbo.com
Trivselbygdens Utvecklings AB 070-3844257 tommy@trivab.se
Västavverkning AB 0325-620220 070 3225933 michael.edman@vastavverkning.se
Öxabäcks
Skogsentrepenad AB
0325-33129 070-5907760 kenneth.oxaback@telia.com
 
Vill du också att ditt företag skall vara med i denna lista? Eller göra en ändring?
Skicka då ett mail till webmaster@holsljunga.com där du anger dina uppgifter enligt ovan.

Välkommen till arkivet !

Letar du efter nåt som tidigare publicerats på hemsidan? Då har du kommit rätt! Leta bland rubrikerna, så kanske du hittar det du letar efter. Den som söker, skall finna ...
   
           
2015     Valborg    
2014 Julgransplundring Tomtepromenad Valborg Alling Högvads framtid
2013 Julgransplundring Tomtepromenad Valborg Allsång på Stråvi
2012 Julgransplundring Tomtepromenad Valborg Allsång på Stråvi
2012 Midsommar Tomtepromenad Valborg    
2011 Ljunghaga jubileum   Valborg  
2010 Midsommar Tomtepromenad   Julgröt Sportlovsaktivitet
2009 Film & fotokväll Tomtepromenad Valborg Luciafirande
2008 Brev till kommunen   Valborg  
2007 Årets Trivselbygdare   Valborg    
2006 Bryggupptagning        
2005 Skitgubbefest Tomtepromenad   Cykelfest HIF Jubileumsmarsch
2005 Julavslutning skolan Midsommar      
2003 Midsommar & Tonstegen      
2002 Ballongflyg Midsommar     Loppmarknad
2001     Midsommar      
Övrigt från Arkivet
Öppet hus Högelycke Öppet hus stationen En vanlig dag ...
LRF damer på utflykt Det går ett rykte ... Grattis Högvads BK
Rolfs krönika Holsljungamarscher Bertas Camping
Stavgångarna Brev från Hemmetföreningen  
     


    Alla rättigheter förbehållna Holsljunga Byalag

Kontakta Byalaget
Om du vill skicka material eller ta kontakt med någon i Byalaget, använder du med fördel denna epostadress byalaget@holsljunga.com

Kontakta tidningen Spegeln
Har du material som du tror skulle passa i Spegeln, kan du skicka detta till spegeln@holsljunga.com
Naturligtvis kan du även ta personlig kontakt med den du vill ha tag i !

Välkommen med ditt bidrag !Kontakta Webmaster
webmaster@holsljunga.com

 

 

Välkommen till mediaarkivet !

Här kommer det att finnas bilder med motiv från Holsljunga. Vi skall försöka att lägga upp bilder från olika miljöer i Holsljunga. En idé är att visa miljöer och människor från gamla Holsljunga. Har Du bilder med dessa innehåll, är vi tacksamma om vi får låna desamma för att scanna in och publicera dem på www.holsljunga.com Vet Du vilket år flygfotot över Bregårdsgärde' är taget, skulle vi vara tacksamma om Du hörde av Dig !

B I L D A R K I V E T   V I D E O A R K I V E T
 
     
     
     
     
     


    Alla rättigheter förbehållna Holsljunga Byalag
Om byn Holsljunga

Holsljunga är en tätort i Svenljunga kommun i Västergötland. Orten är belägen vid Holsjön 17 km sydöst om Svenljunga utmed länsväg 154 (Falkenberg–Borås).

Sjön, som avrinner till Viskan, har här en badstrand. Här finns en mekanisk verkstad, snickeri och en sommarcamping vid sjön. Pendling till Svenljunga, Borås och Överlida förekommer. I Holsjunga bodde väckelsepredikanten Jacob Otto Hoof (1768–1839), och hans "prediko-sten" räknas som en av traktens sevärdheter.

Namnet skrevs 1366 Hulsaliungga och kommer från en gård vid kyrkan och sjön Holsjön där och tolkningen ljungheden vid Holsjön. Namnet Holsjön inenhåller hål, 'djupt liggande'.

Namnet skrevs före 11 november 1908 Holtsljunga socken.

Holsljunga kallades 1366 Hulsaliungga, av sjönamnet Hulsio, vilket avser Holsjön och anses betyda Hålsjön. Efterleden ljunga kommer av ljunghed eller liknande. Uttal ungefär som "Holl-sjunga" förekommer i trakten. Används bland andra av Västtrafik för det programmerade hållplatsutropet i bussarna.

Historia

Tätorten Holsljunga ligger cirka 1 km sydost om Holsljunga kyrkby med Holsljunga kyrka, som invigdes 1835. På den platsen har det funnits kyrka sedan medeltiden.
C. M. Rosenberg använder 1883 namnet Holtsljunga om denna "socken i Kinds härad". Det samlade fastighetsvärdet anges till 281 400 kronor och de 1033 invånarna hade Östra Frölunda som närmaste poststation.

Orten präglades under 1800-talet av företagaren Anders Jönsson i Bredgården (1816–1890), som startade en framgångsrik vävnadsförläggarverksamhet. Jönsson köpte gården Bredgården där han på 1850-talet lät uppföra en ny påkostad huvudbyggnad i empirstil som kompletterade de två flyglar som funnits sedan tidigt 1800-tal. Gården är bevarad som privatbostad.

År 1876 köpte Anders Jönsson hälften av aktierna i Borås väveriaktiebolag, sedermera Borås Wäfveri. Jönssons barndomshem, Fällhult, finns idag bevarat i friluftsmuseet Ramnaparken i Borås.

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Holsljunga församling och för de borgerliga frågorna bildades Holsljunga landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Högvads landskommun som upplöstes 1971 då denna del uppgick i Svenljunga kommun.
Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Kinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Älvsborgs regemente, Södra Kinds kompani.

Geografi

Holsljunga socken ligger söder om Borås kring Holsjön och dess utlopp Torestorpsån. Socknen har odlingsbygd vid sjön och är i övrigt en mossrik skogsbygd. 1928 hade Holsljunga socken 825 invånare på en yta av 77 km². Samma år hade socknen 473 hektar åker och 5943 hektar skogsmark och hagmark.

Holsljunga socken avgränsas i norr av Redslareds socken. Gränsen mellan Holsljunga och Redslared korsar bl.a. Hyltenäsa mosse samt Hjärtanäsa mosse i nordväst och fortsätter österut och passerar norr om torpet Ekåsen, korsar Svartemossen och når "tresockenmötet" Holsljunga-Redslared-Revesjö. Härifrån gränsar socknen i nordost mot Revesjö socken. Gränsen mellan Holsljunga och Revesjö är cirka 7 km lång och korsar bl.a. sjön Karken (149 m ö.h.), belägen strax nordost om Holsljunga tätort. I denna nordöstra del av socknen ligger bl.a. byarna Tommared och Danskabo.

I öster gränsar Holsljunga socken mot Örsås socken, på en sträcka av cirka 1,5 km. I sydost gränsar socknen mot Östra Frölunda socken. Gränsen mot Östra Frölunda är cirka 8 km lång och korsar Stora Hissjön (189 m ö.h.) på mitten för att strax väster om Stora Djupasjön (172 m ö.h.) nå "tresockenmötet" Holsljunga-Östra Frölunda-Mjöbäck.

I söder avgränsas socknen på en sträcka av cirka 6 km av Mjöbäcks socken. Gränsen korsar länsväg 154 cirka 2 km nordost om Överlida. Strax väster om vägen korsas sjön Lilla Hallången (139 m ö.h.). Cirka 1 km nordväst om byn Tocknarås i Mjöbäck ligger "tresockenmötet" Holsljunga-Mjöbäck-Öxabäck. Härifrån gränsar Holsljunga socken mot Öxabäcks socken i Marks kommun på en sträcka av cirka 9 kilometer. Den kombinerade församlings- och kommungränsen korsar bl.a. Bjällesjön, Dragsjön samt Bjännsjön och följer i nordväst den lilla Höljebäcken innan den når "tresockenmötet" Holsljunga-Öxabäck-Redslared, beläget vid Götabäcken.Fornlämningar

Fem boplatser och lösfynd från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravrösen och stensättningar. Från järnåldern finns gravar.
Gräne Gruva

Mellan sjöarna Holsjön och Lilla Hallången i västra delen av Svenljunga kommun, ligger Gräne gruva. Från väg 154 mellan Holsljunga och Överlida, ligger gruvan ett hundratal meter in i skogen.

Gräne Gruva är en geologisk raritet där man utvann bergarterna fältspat och glimmer, mellan åren 1899 och 1932 med export främst till Tyskland genom järnvägs- och båttransporter. Från gruvan skedde transporterna på en liten järnväg som anslöt till den mindre järnvägslinjen Falkenbergs Järnväg mellan Falkenberg och Limmared. Gruvbrottet är ca 20x15 m stort med 20 m höga väggar. I början av 1930-talet lades gruvan ned.

Gräne gruva ingår i Nedre Ätradalens Ekomuseum. Gruvan besöks av ca 4000 besökare varje år och är ett av Kindsbygdens större besöksmål med besökare från när och fjärran, inte minst från utlandet.

 
Karta
Peka på kartan för att ta dig vidare
Kyrka

Holsljunga kyrka tillhör Holsljunga församling, i Göteborgs stift.
Kyrkan är byggd 1834 och invigdes 1835. Den är byggd i nyklassicistisk stil. Kyrkan har restaurerats åren 1865, 1892, 1932, 1966 och 1995. Textilkonstnärinnan Elisabet Brenner, boende i Holsljunga, svarade för färgsättningen vid den senaste renoveringen. Dopfunten är från 1200-talet. Predikstol tillverkad 1834? av Johannes Andersson i Mjöbäck.
Vid 1932 års restaurering målade konstnären Einar Forseth en ny altartavla. Den gamla altartavlan hängdes upp på södra långväggen.
De två kyrkklockorna blev gjutna 1787 av Fries i Jönköping , men den större blev omgjuten 1872 av C.A Norling också i samma stad.
Kyrkorgel har funnits sedan 1825 och blev således flyttad till den nuvarande kyrkan. År1902 byggdes en ny orgel, som fick tjäna fram till 1977 då en ny orgel togs i bruk. Denna orgel är byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik.
De två äldsta ljuskronorna är från kyrkans byggnad 1834.Länk till Svenska kyrkan, Holsljunga
Jacob Otto Hoof
Jacob Otto Hoof, född 22 oktober 1768 på Lida i Sätila, död 1839, var en svensk väckelsepräst.
Hoof blev vigd till präst 1795 i Lund och blev magister i Greifswald 1799. År 1821 blev han ordinarie komminister i Svenljunga, Göteborgs stift efter att ha vikarierat på tjänsten i nära två decennier. Han var en väldig väckelsepredikant i den lagiska pietismens anda, dock med inslag av herrnhutismens blod- och sårteologi och ett om katolsk mysticism påminnande försakelsekrav.

Efter att ha genomgått en omvändelse 1808 blev han omtalad som väckelsepredikant. Han samlade kring sig den så kallade hoofianska sekten, som utmärkte sig genom medlemmarnas asketiska livsföring. Rörelsen fick namnet hoofianismen. Dess inflytande sträckte sig till Halland, Västergötland och Småland.

Hoof var bosatt i Floghult, Holsljunga, dit folk vandrade långväga ifrån, för att höra förkunnelsen från hans så kallade Predikosten, nu räknad som en av traktens sevärdheter. På Holsljunga kyrkogård finns hans grav under en liggande sten av ansenlig storlek. Riktningen hyllade sträng söndagshelgd, enkelhet i klädedräkt och dylikt och leddes av allmogemän, som höll konventiklar, dock utan separation från Svenska kyrkan. Hoofianismen undanträngdes i stort sett av schartauanismen och nyevangelismen, men hans inflytande i Växjö stift var mer långvarigt än i hemstiftet.

 


For English speaking visitors

Holsljunga is a locality, situated in Svenljunga Municipality, Västra Götaland County, Sweden with 258 inhabitants in 2005.

It consists of a limited valley settlement around Holsjön, surrounded by hilly woodland with scattered settlements in the heights. Approximately 15 archaeological sites are known, and at least five Neolithic settlements (besides many loose gems), and a few cairns and stone circles of Bronze Age type. Current district derives from medeltiden.Den neoclassical stone church with towers and semi-circular cross built in 1834-35, replacing a medieval stone church. A font from the 1200s has been preserved. - The place name (1366 Hulsaliungga) is formed by the name of Lake Hulsio (relating Holsjön), interpreted as 'Hålsjön'. The suffix contains heather 'moorland' or similar.

Coordinates:   57°24'44"N   12°58'28"E


Read the Public Right Access in other languages​​. Click on the map to read.

  Learn about Public Access Right in English Lees zwerven door de Nederlandse Læse strejfe dansk Lire errent en français


Für deutschsprachige Besucher

Holsljunga bietet Ihnen alles was Sie brauchen und noch ein bisschen mehr. Hier fühlen sich 560 Personen wohl und es gibt noch Platz für Zuwachs. Ihr Traumhaus können Sie auf einem der vielen naturschönen Grundstücke errichten, oder Sie erwerben eins der Häuser die ab und an zum Verkauf stehen.
Mit dem Auto erreichen Sie innerhalb einer Stunde Plätze wie Göteborg, Landvetter Flugplatz, Borås und die Westküste mit Städten wie Varberg und Falkenberg. Darüber hinaus gibt es gute Busverbindungen.
Der kommunale Service umfasst Vorschule, Schule und Bibliothek. Ihren täglichen Einkauf besorgen Sie in Anitas Landhandel.
Dazu kommt eine wunderschöne Natur, ein See mit kilometerlangem Sandstrand, ein vielfach ausgezeichneter Campingplatz und verschiedene Wanderwege mit Rast- und Grillplätzen.

Koordinaten:   57°24'44"N   12°58'28"E

Willkommen auf Holsljunga entdecken!

Das Jedermannsrecht – eine einzigartige Chance

Immer, wenn Sie sich in der freien Natur bewegen, wenn Sie wandern, Kajak paddeln, klettern oder auf einem Stein sitzen und nachdenken, nutzen Sie das Jedermannsrecht. Das Jedermannsrecht ist eine einzigartige Möglichkeit!

Lesen Sie durchstreifen in anderen Sprachen. Klicken Sie auf die Karte, um zu lesen.

  Lesen Sie durchstreifen auf Deutsch Lees zwerven door de Nederlandse Læse strejfe dansk Lire errent en français


 


Nu finns vi på Facebook!M U S I K Q U I Z

Lördag 3 juni
Stråvi Festplats
kl. 18:00

-4-6 personer/lag
Varm korv - Lotterier
-Åldersgräns +16 år

Knytkalas -vi dukar
och ni tar med maten

Livemusik och dans till Alla2

/Holsljunga Byalag

Stråviken Arena
Multisportarenan är fri att användas alla dagar i veckan. Den kommer även att kunna bokas upp under ett antal begränsade timmar per vecka.

Kontakta Göran 33487
om du vill boka


Du vet väl att du kan hitta tidigare publicerat material om du klickar på länken "Arkiv" ovan?

Här kunde Ditt evenemang funnits!

Kontakta Webmaster